РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА, ВОДНИ УСЛУГИ И УСЛУГИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КОМУНАЛЕН ОТПАД НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Контакт Newsletter
ТРАНСПАРЕНТНОСТ
Заштита на укажувачи

Овластено лице за прием на пријави од укажувачи:

Насер Ахмети - Советник за административни работи и финансии на Претседателот и членовите на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија

Е-маил адреса: ukazuvaci@erc.org.mk

Контакт телефон: 02/3254 035

Поштенска адреса за прием на пријави:
ул. Македонија бр.25 Палата Лазар Поп Трајков, кат 6, 1000 Скопје  

 

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ

Упатство за прием на пријави од укажувачи, издвојување и обработка на податоците од пријавите и обезбедување на заштита на личните и други податоци на укажувачите

Процедура за заштитено внатрешно и надворешно пријавување во Рeгулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија

Процедура за прием на пријави од укажувачи – тек на процесот

Записник за прием на пријави од укажувачи

Образец - Пријава од укажувачи

© 2024 РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА, ВОДНИ УСЛУГИ И УСЛУГИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КОМУНАЛЕН ОТПАД НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА