РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Контакт Newsletter
0
0
ЛИЦЕНЦИ
KАЛЕНДАР НА
АКТИВНОСТИ
5/19/2022 11:00:00 AM
ОБЈАВА НА РЕДОВНА СЕДНИЦА
62-ра седница на РКЕ одржана на 19.05.2022 година
5/18/2022 11:00:00 AM
ОБЈАВА НА РЕДОВНА СЕДНИЦА
61-ва седница на РКЕ одржана на 18.05.2022 година
5/16/2022 11:00:00 AM
ОБЈАВА НА РЕДОВНА СЕДНИЦА
60-та седница на РКЕ одржана на 16.05.2022 година
ШТО РЕГУЛИРАМЕ
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА
ПРИРОДЕН ГАС
НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ
ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ
ВОДНИ
РЕСУРСИ
АКТУЕЛНИ ЦЕНИ
ЕУРОСУПЕР БС - 9595 ден/л
ЕУРОСУПЕР БС - 98 97 ден/л
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)85 ден/л
ЕКСТРА ЛЕСНО 1(ЕЛ-1)83.5 ден/л
МАЗУТ М-1 HC54.963 ден/кг
Домаќинства
ЕДНОТАРИФНО
мерење
5.87 ден/kWh
Домаќинства
ДВОТАРИФНО мерење
(висока тарифа)
7.32 ден/kWh
Домаќинства
ДВОТАРИФНО мерење
(ниска тарифа)
3.67 ден/kWh
ВЕТЕРНИ
ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ
≤ 50 MW
8.9 €центи/kWh
КАЛКУЛАТОР ЗА ПРЕСМЕТКА НА НАДОМЕСТОК ЗА ЕЛЕКТРИЧНА И ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ЗА ДОМАЌИНСТВА
Електрична енергија Топлинска енергија
Висока/Ниска
тарифа
Средна тарифа
Потрошени kWh во активна висока
тарифа (АВТ)
Потрошени kWh во активна ниска
тарифа (АНТ)
   
Пресметај
ПРЕБАРУВАЊЕ
© 2022 РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА