РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
AL
EN
0
ПРИРОДЕН ГАС
0
ПРИРОДЕН ГАС
ЛИЦЕНЦИ
ТХОР ИМПЕКС експорт-импорт ДООЕЛ
Обновливи извори
Ветерна електроцентрала
17.09.2020
УНИКАТ 2017 ДОО Охрид
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
10.09.2020
НЕЛКОСКИ ОРГАНИК ФУД ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
10.09.2020
ФРОТИРКА-КОМПАНИ АД Делчево
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
03.09.2020
СПЕЦИЈАЛ - ПРОДУКТ ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
27.08.2020
СХ ГАСПРОМЕТ ДОО
Природен гас
Снабдување на природен гас
24.08.2020
КБ ЕНЕРГО СОЛАРИС ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
24.08.2020
ОКТА Рафинерија на нафта
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
24.08.2020
ТЕ-ТО ГАС ТРЕЈД ДООЕЛ
Природен гас
Трговија на природен гас
24.08.2020
ПОЛИЕСТЕРДЕЈ ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
06.08.2020
АКТУЕЛНИ ЦЕНИ
ЕУРОСУПЕР
БС - 95
58.5 ден/л
ЕУРОСУПЕР
БС - 98
60.5 ден/л
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)49 ден/л
ЕКСТРА ЛЕСНО
1(ЕЛ-1)
49 ден/л
МАЗУТ М-1 HC24.549 ден/кг
Домаќинства ЕДНОТАРИФНО мерење4.77 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (висока тарифа)5.95 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (ниска тарифа)2.99 ден/kWh
ВЕТЕРНИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ≤ 50 MW8.9 €центи/kWh