РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
AL
EN
0
ПРИРОДЕН ГАС
0
ПРИРОДЕН ГАС
ЛИЦЕНЦИ
ВАРАДИ Никола и други ДОО
Eлектрична енергија
Производство на електрична енергија
05.01.2022
ЕТМТ ЕНЕРЏИ
Eлектрична енергија
Снабдување со електрична енергија
05.01.2022
МАКБЕЛ ХИДРО ДОО
Eлектрична енергија
Производство на електрична енергија
05.01.2022
ЈУСМ МБ ДООЕЛ
Eлектрична енергија
Производство на електрична енергија
03.01.2022
ЛАРС ДООЕЛ
Eлектрична енергија
Производство на електрична енергија
03.01.2022
КОД ИНЖЕНЕРИНГ Стојко Стамболиски ДООЕЛ
Eлектрична енергија
Производство на електрична енергија
03.01.2022
БАШИНО-ГАС ДООЕЛ
Нафта и нафтени деривaти
Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт
29.12.2021
ПУЦКО ПЕТРОЛ увоз-извоз ДООЕЛ
Нафта и нафтени деривaти
Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт
29.12.2021
САТЕЛИТ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ
Eлектрична енергија
Производство на електрична енергија
27.12.2021
ЕТМТ ЕНЕРЏИ
Eлектрична енергија
Трговија со електрична енергија
27.12.2021
АКТУЕЛНИ ЦЕНИ
ЕУРОСУПЕР
БС - 95
75.5 ден/л
ЕУРОСУПЕР
БС - 98
77.5 ден/л
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)67.5 ден/л
ЕКСТРА ЛЕСНО
1(ЕЛ-1)
67.5 ден/л
МАЗУТ М-1 HC41.724 ден/кг
Домаќинства ЕДНОТАРИФНО мерење5.87 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (висока тарифа)7.32 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (ниска тарифа)3.67 ден/kWh
ВЕТЕРНИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ≤ 50 MW8.9 €центи/kWh