РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
AL
EN
0
ПРИРОДЕН ГАС
0
ПРИРОДЕН ГАС
НОВОСТИ
Соопштение за јавност Ковид-19
31.03.2020
Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтени деривати и горива за транспорт
30.03.2020
Соопштение за јавност-Нафтени деривати
30.03.2020
Решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија на МХЕ ТОПОЛКИ ДОО Скопје-МХЕ ТОПОЛКА 316
26.03.2020
Решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија на АКТУЕЛ ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО Скопје-МХЕЦ КРАПСКА со реф.бр.45
26.03.2020
Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтени деривати и горива за транспорт
23.03.2020
Соопштение за јавност-Нафтени деривати
23.03.2020
Соопштение за јавност-РЕАКЦИЈА НА ВМРО ДПМНЕ
21.03.2020
Соопштение-Склучување договори за набавка на електрична енергија
20.03.2020
Одлука - Вонредна состојба
19.03.2020
ЛИЦЕНЦИ
МАКПЕТРОЛ АД
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
30.03.2020
ХСЕ МАК ЕНЕРЏИ ДООЕЛ
Eлектрична енергија
Трговија со електрична енергија
16.03.2020
МХЕЦ ТОПОЛКИ ДОО
Обновливи извори
Хидроелектроцентрала
16.03.2020
ГРАНЕКСПОРТ ДОО
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
16.03.2020
ВИЧИШКИ КОМЕРЦ Долорес ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
16.03.2020
АКТУЕЛ ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
06.03.2020
ВАРАДИ Никола и други ДОО
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
02.03.2020
МАКПЕТРОЛ АД
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
02.03.2020
СТЕЛ ИМПЕКС ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
02.03.2020
ВАНГАРД ДОО Скопје
Eлектрична енергија
Снабдување со електрична енергија
24.02.2020
АКТУЕЛНИ ЦЕНИ
ЕУРОСУПЕР
БС - 95
48.5 ден/л
ЕУРОСУПЕР
БС - 98
50.5 ден/л
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)46 ден/л
ЕКСТРА ЛЕСНО
1(ЕЛ-1)
35 ден/л
МАЗУТ М-1 HC18.891 ден/кг
Домаќинства ЕДНОТАРИФНО мерење4.44 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (висока тарифа)5.54 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (ниска тарифа)2.78 ден/kWh
ВЕТЕРНИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ≤ 50 MW8.9 €центи/kWh