РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ И УСЛУГИ
ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КОМУНАЛЕН ОТПАД НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Контакт Newsletter
0
0
KАЛЕНДАР НА
АКТИВНОСТИ
7/18/2024 11:30:00 AM
ОБЈАВА НА РЕДОВНА СЕДНИЦА
68-ма седница на РКЕ одржана на 18.7.2024 година
7/18/2024 11:00:00 AM
ОБЈАВА НА РЕДОВНА СЕДНИЦА
ПОДГОТВИТЕЛНА СЕДНИЦА 18.7.2024 ГОДИНА
7/15/2024 11:00:00 AM
ОБЈАВА НА РЕДОВНА СЕДНИЦА
67-ма седница на РКЕ одржана на 15.7.2024 година
ШТО РЕГУЛИРАМЕ
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА
ПРИРОДЕН ГАС
НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ
ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ
ВОДНИ
РЕСУРСИ
АКТУЕЛНИ ЦЕНИ
ЕУРОСУПЕР БС - 9581 ден/л
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)74 ден/л
ЕУРОСУПЕР БС - 98 83.5 ден/л
ЕКСТРА ЛЕСНО 1(ЕЛ-1)72.5 ден/л
МАЗУТ М-1 HC45.757 ден/кг
Домаќинства ВТ1
ДВОТАРИФНО мерење
висока тарифа(0-210)
4.2317 ден/kWh
Домаќинства ВТ2
ДВОТАРИФНО мерење
висока тарифа (211-630)
5.3361 ден/kWh
Домаќинства ВТ3
ДВОТАРИФНО мерење
висока тарифа (631-1050)
7.0887 ден/kWh
Домаќинства ВТ4
ДВОТАРИФНО мерење
висока тарифа (>1050)
17.6934 ден/kWh
Домаќинства НТ
ДВОТАРИФНО мерење
(ниска тарифа)
1.7784 ден/kWh
ВЕТЕРНИ
ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ
≤ 50 MW
8.9 €центи/kWh
КАЛКУЛАТОР ЗА ПРЕСМЕТКА НА НАДОМЕСТОК ЗА ЕЛЕКТРИЧНА И ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ЗА ДОМАЌИНСТВА
Електрична енергија Топлинска енергија
Висока/Ниска
тарифа
Средна тарифа
Потрошени kWh во активна висока
тарифа (АВТ)
Потрошени kWh во активна ниска
тарифа (АНТ)
   
Пресметај
ПРЕБАРУВАЊЕ
© 2024 РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА, ВОДНИ УСЛУГИ И УСЛУГИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КОМУНАЛЕН ОТПАД НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА