Обновливи извори / Привремен статус на повластен производител